PFR – 755

PFR-755 פילו מיגון אש

מעכב בעירה מקצועי לעץ ולמוצרים סופגים

מיועד להגנה מפניי אש לעץ, ניר ובד.

מתאים לריסוס על שטיחים, וילונות, פרקטים, פרגולות, ריהוט גן מעץ ובתי עץ.

הוראות שימוש: יש לנקות את המשטח המיועד מאבק ושומן ושאר סוגי לכלוך או לכה ישנה.

יש למרוח\לרסס את החומר כ-1 ליטר ל-4 מ"ר להספגה מלאה של הצד החשוף לאש.

להמתין ליבוש מלא ולמרוח שכבה נוספת.

קירות ותקרות מעץ: יש לצפות מעל בלכה PFR-921

רצפות פרקט\עץ: יש לצפות PFR-921 עמיד לשחיקה ואטום למים.

תיאום ימי עיון

חנן פילו

מנכ"ל ומייסד

050-7754883

hanan@pilo-migunesh.com