FIRECLAMP FR BOARD

לוח צמר סלעים לאיטום מעברי אש ועשן

נבדק להתאמה לתקן 931 חלק 2 הישראלי.

בעל תעודות בדיקה בינלאומיות למצבי התקנה בתקרה ובקירות כולל קירות גבס.

מתאים לפתחים גדולים וקטנים בהם חודרים מערכות הבנין.

לקבלת איטום מלא, יש למרוח FIRECLAMP A, בפאות הצמר ומשני צדדיו.

תיאום ימי עיון

חנן פילו

מנכ"ל ומייסד

050-7754883

hanan@pilo-migunesh.com