BIOSTOP® 500

איטום על בסיס מים, גמיש ותופח במגע עם אש וחום. מיועד לשימוש בחדירה למערכות הבניין השונות, כגון צינורות מתכת, צינורות מבודדים ופלסטיק. יכול לשמש גם בתקרות, כבלי חשמל ותקשורת וצינורות מתכת המעבירים זרם משמעותי של חשמל.
BIOSTOP® 500 עבר בהצלחה מבחני שטח רבים והפגין עמידות וחוזק גם בהתאם לחשיפה סביבתית של בלאי ולחות.

תיאום ימי עיון

חנן פילו

מנכ"ל ומייסד

050-7754883

hanan@pilo-migunesh.com