לוחיות פלסטלינה

בעזרת לוחיות הפלסטלינה אוטמים מעברים בקירות אש. בחשיפה לחום או אש הלוחיות יתפחו ויסגרו את המעבר. יכולות להחזיק מעמד למשך שעתיים. לוחיות הפלסטלינה הן בגדר חובה בקירות בהם יש קופסאות חשמל.

תיאום ימי עיון

חנן פילו

מנכ"ל ומייסד

050-7754883

hanan@pilo-migunesh.com