כריות BIO

מיועדת למניעת התפשטות האש בעיקר בפתחים גדולים, פתחים ריקים, כבלים וכדומה. לשימוש קבוע או זמני.

תיאום ימי עיון

חנן פילו

מנכ"ל ומייסד

050-7754883

hanan@pilo-migunesh.com