שילוט בטיחות ומוצרי נגישות

פילו מיגון, באמצעות חברת האחות  פילו שלטי בטיחות- מייצרים שילוט פולט אור בהתאם לדרישות תקנות התכנון והבנייה ויועצי הבטיחות
שמטרתם להכווין באופן ברור בעת שריפה.

ניתן להזמין דרכנו שילוט פולט אור, תמרורים, שילוט בטיחות, שילוט לחניונים, שילוט P.V.C, מספרי דלתות סטנדרטיים ומיוחדים, מוצרי נגישות ועוד.