ציוד כיבוי

לקבלת אישור כיבוי אש לעסק בעת פתיחתו או לצורך חידושו, נדרש העסק לעבור בדיקה קפדנית המתבצעת ע"י מפקח בטיחות האש.
לאחר שהביקורת עברה לשביעות רצונו של המפקח ניתן יהיה לקבל את אישור הכיבוי הנדרש.
"פילו מיגון אש – הבנים" מעודכנים לגבי כל הדרישות של רשויות כיבוי האש. אנו נדאג לבצע את העבודות והתיקונים הנדרשים
בזמן הקצר ביותר בכדי שהעסק יהיה כשיר לקבלת הרישיון.