פילו מיגון

חברת מיגון האש המובילה בישראל!

מוצרים לאיטום מעברי אש ועשן

באלמנטים של בניין, כגון תקרות או קירות, קיימים פתחים שדרכם עוברים מערכות כגון צנרת מים, צנרת גז וכבלי חשמל. בעת שריפה בבניין יש התפשטות של אש, עשן, חום וגזים רעילים.

כדי להגביל את התפשטות האש, משתמשים במערכות אטימה שעמידות האש שלהן נקבעת ע"פ אמות מידה של שלימות, כושר ובידוד.

כריות אש Abesco FR
BIOSTOP® 500
לוחיות פלסטלינה
כריות BIO
מערכת CT120
קצף איטום 200FP
רצועות מעכבות בעירה
קולרים תופחים FX-300
CP310 FR Intumescent Acrylic Mastic
FIRECLAMP- A חומר משחתי למחסומי אש
FIRECLAMP FR BOARD
פס תופח לדלת אש ועשן
קולר ליציקה- CAST-IN-PLACE DEVICE