ייעוץ וליווי

חנן פילו מנכ"ל חברת פילו מיגון אש  הינו יועץ בטיחות אש בכיר. יועץ מוסמך בינלאומי להנדסת בטיחות אש במבנים, החתום על ביצוע קבלני של אלפי פרויקטים
בתחום הגנות אש. 

בעל 27 שנות ניסיון מקצועי בישראל, ובעולם, כיועץ, מתכנן, מלווה, כקבלן ביצוע וכמפקח על פרויקטים בתחום בטיחות אש
והגנות אש עבור יזמים ומתאמי פרויקטים. מוביל פרויקטים מורכבים להסמכה על פי סטנדרטיים אמריקניים ואירופאים מחמירים – עד לקבלת אישור הרשות המאשרת.

כבעל רקע עשיר במיוחד מול רשות הכיבוי, כחבר מומחה בוועדות התקינה ובעל ידע מוחלט לתקנים הרלוונטיים אנחנו נקצר לך את הדרך ונאתר עבורך פתרונות כלכליים וחסכוניים תוך התאמה ועמידה בדרישות תקנות התכנון והבניה, ההיתרים הנדרשים , שירותי הכבאות והרשויות הרלוונטיות.

לשם כך, לסל הפתרונות שלנו לבדיקת מעבדה לענף הבניין