הסמכות ואישורים

תעודת עד מומחה מקצועי של חנן פילו מיגון אש-הבנים
תעודת מנהל עסקים - חנן פילו מיגון אש-הבנים
תעודת השתלמות telefire חנן פילו מנכ"ל ובעלים פילו מיגון אש-הבנים
תעודת הסמכת מנהלי פרוייקטים בכירים מישלב עבור חנן פילו מנכ"ל ובעלים פילו מיגון אש הבנים
תעודת הסמכה מתי - תחזוקת מערכות כיבוי אש במים חנן פילו מנכל ובעלים פילו מיגון אש-הבנים
תעודת הסמכת מומחה מערכות אש מקצועית חנן פילו מיגון אש-הבנים