איטום אש - איטום מעברי אש ועשן

באלמנטים של בניין, כגון תקרות או קירות, קיימים פתחים שדרכם עוברים מערכות כגון צנרת מים, צנרת גז וכבלי חשמל.
בעת שריפה בבניין יש התפשטות של אש, עשן, חום וגזים רעילים.
כדי להגביל את התפשטות האש, משתמשים במערכות אטימה שעמידות האש שלהן נקבעת ע"פ אמות מידה של שלימות, כושר ובידוד.
כמי שמכהן בועדות התקינה לבטיחות אש של מכון התקנים, 
לרבות יעוץ בטיחות אש, מתן עדות מומחה וחוות דעת לבתי משפט, 
אני יכול להבטיח בטיחות אש מקסימלית בשימוש במוצרים אלה, 
ועמידה מוחלטת בדרישות ת״י 931 חלק 2, UL1479 ודרישות פיקוד העורף.